Mimořádná Nabídka!

     Naše agentura se specializuje na uplatňování herců a komparsistů do menších filmových rolí, reklamních spotů a erotiky. Naše digitální databáze obsahuje desítky fotografií každého herce,modela-ky, též i zvukový záznam jeho mluveného projevu ve zkušebním reklamním spotu.
     Agentura Live se snaží pracovat velmi pružně a zodpovědně. Naše snaha je o co nejrychlejší a nejkvalitnější výběr modelů pro danou filmovou roli,reklamního spotu atd.
    Naše pracovní aktivity se ale také zaměřují výběrem fotomodelů a fotomodelek pro veškeré fotografické zakázky.
    Stále častěji nás oslovují i partneři, kteří se zabývají natáčením erotických filmů - nebo reklamních erot. spotů. Ani těmto pracovním partnerům neřekneme ne. Naše databáze pamatuje i na „tento druh umění“. Stačí říci jen požadavky pro danou filmovou roli (toto platí jen pro modely starší 18 let).
     Agentura Live nevybírá žádné tisícové registrační poplatky. Agentura s herci a modely aktivně spolupracuje a uvědomuje jich o konkrétních pracovních zakázkách. Agentura Live pracuje naprosto legálně a na platby jsou vždy vystavěny peněžní doklady. Taktéž i uzavřená smlouva je naprosto shodná s právními zákony.